Camins a Cavall ofereix un mètode terapèutic integral molt efectiu, combinant la rehabilitació Física, Mental i/o Emocional, tot utilitzant cavalls, conjuntament amb altres disciplines.

 

La Fisioteràpia es considerada com a teràpia convencional dins el marc de la rehabilitació integral, englobat dins la teràpia assistida per cavalls (Equinoteràpia-Hipoteràpia).

 La funció principal es controlar i corregir la posició del nen/a. Ajudant a una recepció òptima de moviment transmés pel cavall. Això fa, què en la musculatura del tronc es produeixin canvis costants  entre tensió i relaxació (nens/es  espàsctics/ques  es relaxen). Els músculs inactius s’activen i la musculatura dèbil s’enforteix, creant  un treball muscular dinàmic i d’aprenentatge, al mateix temps, de la capacitat d’equilibri i coordinació.

 Característiques d’una sessió Individual de Fisioteràpia

 • Sota supervisió mèdica i/o de professionals especialitzats (treballant conjuntament per un objectiu comú)
 • El.laboració d’ una Història Clínica individualitzada i multidisciplinar
 • Durada : 20minuts en sala i 35 sessió Equinoteràpia (aproximadament)
 • Abans i/o Després de la sessió d’ Equinoteràpia corresponent 
 • Periodicitat: 1/ 2  cops per setmana (en combinació amb les sessions d’Equinoteràpia pautades)

A qui va dirigida

 • Edats per sobre els 18 mesos
 • Problemes en la maduració dels Reflexes Vestibulars i de l’Equilibri
 • Lesions del Sistema Nerviós Central
 • Hemiparèsia/ Paraparèsia Traumàtica
 • Distròfies Musculars (Duchenne)
 • Mielomeningocele
 • Poliomielitis
 • Síndrome de tipus Congènit (Sd. De Down)
 • Autisme
 • Retard Mental
 • Paràlisi Cerebral
 • Retard en el desenvolupament PsicoMotriu
 • Déficits Sensorials
 • Afeccions Reumatològiques (Artritis juvenil)
 • Afeccions Ortopèdiques discapacitants (Malformacions congènites, Amputacions de membres inferiors, Escoliosi de tipus sever no operades)
 • Enfermetats Respiratòries Cròniques (Asma bronquial, Fibroquístic)

 Beneficis/ Àmbits d’actuació en Fisioteràpia:

 • Atenció Precoç 
 • Estimulació Psicomotriu
 • Estimulació Vestibular
 • Estimulació Propioceptiva : tàctil/motora
 • Control Postural
 • Desenvolupament correcte de l’Equilibri i To muscular
 • Augment de l’Elasticitat i l’Agilitat
 • Facilitació de moviment
 • Inhibició de patrons associats de moviment
 • Desenvolupament de l’Orientació Espaial i sentit de Lateralitat
 • Estimulació de la musculatura relacionada amb el procés de la Marxa
 • Millora funcional de l’aparell Cardiovascular, Respiratòri i Digestiu
 • Afavoreix el contacte físic i emocional

 

 

 


hipoteràpiaCentre d´Equinoteràpia Regina Ballarín | Hípica Esparreguera - Camí Can Rubió s/n 08292 Esparreguera (BARCELONA) | Tef. 618 135 885 | legal | disseny per HakGraphics

Pàgines web