Coaching empreses

Descobrir i conèixer el potencial de cadascú, així com els obstacles que es poden trobar a l’hora de formar un equip, treballar el lideratge natural, l’empatia i la capacitat de col·laborar per un objectiu comú.

El cavall és un animal que simbolitza potència, força, velocitat alhora que bellesa, elegància i sensibilitat i molta gent se sent atreta per ell. És un animal social que en llibertat viu en manada i en tota manada sempre hi ha un líder al que posen a prova cada dia. Són experts en comunicació no verbal i capten les nostres emocions i estats d’ànim, són com miralls que reflecteixen les nostres actituds. Ens mostren les nostres qualitats com capdavantera i amb ells aprenem a desenvolupar el nostre potencial. Com són animals de fugida, ens hem de guanyar la seva confiança.

Es potencia l’autoestima, l’asertivitat i el respecte, el treball en equip, la coherència, les dinàmiques de grup, el lideratge, la comunicació, la creativitat, proposar-se objetius realistes, traballar sota pressió, gestió de conflictes, equilibri entre vida i feina, relaxació, tolerància a la frustració.

Treballem amb un o diversos cavalls en llibertat dintre d’una pista. No es requereixen coneixements de equitación ja que la majoria de dinàmiques i activitats són a peu de terra.