Equinoteràpia

L’Equinoteràpia és una teràpia complementària totalment natural i respectuosa amb el mitjà que té el cavall com mediador, coterapeuta amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones.

En els seus inicis estava totalment enfocada a persones amb discapacitat, però qui de nosaltres no ha necessitat ajuda en algun moment determinat de la nostra vida. Un instant de desorientació, dolor, dificultat, o la voluntat i el desig de millorar algun aspecte de nosaltres, descobrir les nostres habilitats més profundes, créixer, evolucionar? Actualment tots podem gaudir dels beneficis de la Equinoterapia.

Dintre de l’Equinoteràpia existeixen diferents branques segons la població a qui es dirigeixin.

Hipoteràpia

Camins a Cavall ofereix un mètode terapèutic integral molt efectiu, combinant la rehabilitació Física, Mental i/o Emocional, tot utilitzant cavalls, conjuntament amb altres disciplines.

La Fisioteràpia es considerada com a teràpia convencional dins el marc de la rehabilitació integral, englobat dins la teràpia assistida per cavalls (Equinoteràpia-Hipoteràpia).
La funció principal es controlar i corregir la posició del nen/a. Ajudant a una recepció òptima de moviment transmés pel cavall. Això fa, què en la musculatura del tronc es produeixin canvis costants  entre tensió i relaxació (nens/es  espàsctics/ques  es relaxen). Els músculs inactius s’activen i la musculatura dèbil s’enforteix, creant  un treball muscular dinàmic i d’aprenentatge, al mateix temps, de la capacitat d’equilibri i coordinació.

 

 Característiques d’una sessió Individual de Fisioteràpia

 • Sota supervisió mèdica i/o de professionals especialitzats (treballant conjuntament per un objectiu comú)
 • El.laboració d’ una Història Clínica individualitzada i multidisciplinar
 • Durada : 20minuts en sala i 35 sessió Equinoteràpia (aproximadament)
 • Abans i/o Després de la sessió d’ Equinoteràpia corresponent 
 • Periodicitat: 1/ 2  cops per setmana (en combinació amb les sessions d’Equinoteràpia pautades)

 A qui va dirigida

 • Edats per sobre els 18 mesos
 • Problemes en la maduració dels Reflexes Vestibulars i de l’Equilibri
 • Lesions del Sistema Nerviós Central
 • Hemiparèsia/ Paraparèsia Traumàtica
 • Distròfies Musculars (Duchenne)
 • Mielomeningocele
 • Poliomielitis
 • Síndrome de tipus Congènit (Sd. De Down)
 • Autisme
 • Retard Mental
 • Paràlisi Cerebral
 • Retard en el desenvolupament PsicoMotriu
 • Déficits Sensorials
 • Afeccions Reumatològiques (Artritis juvenil)
 • Afeccions Ortopèdiques discapacitants (Malformacions congènites, Amputacions de membres inferiors, Escoliosi de tipus sever no operades)
 • Enfermetats Respiratòries Cròniques (Asma bronquial, Fibroquístic)

 Beneficis/ Àmbits d’actuació en Fisioteràpia:

 • Atenció Precoç 
 • Estimulació Psicomotriu
 • Estimulació Vestibular
 • Estimulació Propioceptiva : tàctil/motora
 • Control Postural
 • Desenvolupament correcte de l’Equilibri i To muscular
 • Augment de l’Elasticitat i l’Agilitat
 • Facilitació de moviment
 • Inhibició de patrons associats de moviment
 • Desenvolupament de l’Orientació Espaial i sentit de Lateralitat
 • Estimulació de la musculatura relacionada amb el procés de la Marxa
 • Millora funcional de l’aparell Cardiovascular, Respiratòri i Digestiu
 • Afavoreix el contacte físic i emocional

Equinoteràpia social

L’Equinoterapia Social, dirigida a persones en situació de risc d’exclusió social.

Està dirigida a persones en situació de risc d’exclusió social a causa de la seva situació soci econòmica i familiar, drogodependències, prostitució, abandó, violència de gènere, entre altres situacions de risc i agressió.

Equinoteràpia emocional

L’Equinoteràpia Emocional potencia la intel·ligència emocional, l’autoestima i la canalització de l’energia en activitats constructives i positives.

L’Equinoteràpia Emocional,és un nou concepte que hem creat a Camins a Cavall, resultat de la investigació i experiència, hem anat observant i analitzant la compenetració i la connexió entre els usuaris i els cavalls, les reaccions d’ambdós i emocionalment com es complementen.Hem treballat amb cavalls en llibertat i vist que el vincle que es crea va molt més enllà que la comunicació verbal o gestual, emocionalment hi ha un llaç molt fort d’influència mútua.

Les sessions d’Equinoteràpia Emocional estan dirigides a persones que pateixen estrés, ansietat, desorientació existencial, depressió, conductes d’inseguretat o nerviosisme; persones que busquen descobrir-se a si mateixes, trobar l’equilibri emocional i pau interior.

 

Nens i joves

Sessions d’Equinoteràpia amb grup per créixer personalment, descobrir-se, millorar algún ascpecte.Sentirr aquest meravellós animal, la seva companyia, noblesa i la connexió amb la natura ens brinden l’oportunitat de coneixer-nos millor, les nostres habilitats i potencialitats i també aquelles parts de nosaltres que ens agradaria millorar. 

Adolescents

El cavall té el paper de mediador, permet la fluidesa de la comunicació entre els nois i noies i l’educadora. Està dirigit a nois i noies entre 13 i 16 anys amb inquietuds, qüestions existencials i neguits interiors per millorar i avançar, també per aquells que els falten recursos en la comunicació i socialització, aquells que tenen dificultats en la gestió del temps, els aprenentatges escolars i les responsabilitats. 

Adults

La interacció entre una persona, un cavall i la natura ens brinda un ventall immens de possibilitats.

Relaxa el nostre sistema emocional i aflora la Nostra intencionalitat i comunicación no verbal, així com la Nostra idiosincrasia a l’hora d’establir relacions amb els demés.